Όμιλος AXIVEN

axiven-apolimantiki-apolimansi-apentomosi-mioktonia-logoΗ AXIVEN λειτουργεί ως μία εταιρία συμμετοχών και αναπτύσσει δράση σε ευρύ φάσμα επιχειρησιακών εφαρμογών, που βρίσκονται στην αιχμή των εξελίξεων της σύγχρονής ελληνικής, αλλά και διεθνούς επιχειρηματικότητας.  

                     

      

     Οι δραστηριότητες της περιλαμβάνουν:         

                     

  • - Υγειονομική προστασία χώρων και προϊόντα
  • - Διαχείριση κτηρίων και πολυκατοικιών
  • - Προϊόντα και υπηρεσίες στον χώρο των τροφίμων
  • - Προϊόντα και υπηρεσίες στον χώρο της πυρασφάλειας και πυροπροστασίας
  • - Υπηρεσίες και προϊόντα στον χώρο της σκίασης
  • - Συμβουλευτικές υπηρεσίες συστημάτων ποιότητας

          

           Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της, ο Όμιλος AXIVEN έχει συνάψει στρατηγικές συμμαχίες με άλλες επιχειρήσεις του ευρωπαϊκού, αλλά και διεθνούς χαρακτήρα, που κατέχουν ηγετική θέση:

                     

           Με ανθρώπινο χαρακτήρα και με σύγχρονη μορφή, κάθε εταιρία της AXIVEN κατέχει ξεχωριστή θέση στον χώρο που δραστηριοποιείται. Αν και ο ανταγωνισμός είναι έντονος, οι εταιρίες ανταποκρίνονται με ταχύτητα στις σύγχρονες απαιτήσεις και προσαρμόζουν τις δραστηριότητες τους στα νέα δεδομένα και στη νέα τεχνολογία.

Axiven Pest Control

Σήμερα 30 χρόνια μετά, με την επωνυμία Axiven Pest Control, η εταιρεία διαγράφει μία σταθερή πορεία ανάπτυξης με ενεργό δίκτυο σε όλη την Ελλάδα. Οι εφαρμογές της έχουν επεκταθεί και περιλαμβάνουν πλέον ολοκληρωμένα προγράμματα διαχείρισης υγιεινής για βιομηχανίες τροφίμων και ποτών και χώρους μεταφοράς και αποθήκευσης προϊόντων. H Axiven Pest Control εφαρμόζει Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παρασίτων (IPM Integrated Pest management) ενώ τα προγράμματά της είναι πλήρως εναρμονισμένα με το σύστημα HACCP.

Το συγκριτικό πλεονέκτημα της εταιρείας έγκειται στην πολυετή εμπειρία της διεπιστημονικής της ομάδας, στον εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας καθώς και στο μηχανογραφημένο σύστημα παρακολούθησης και στατιστικής ανάλυσης ευρημάτων. Οι εν λόγω παράμετροι εξασφαλίζουν μέγιστη αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση δισεπίλυτων προβλημάτων με παράσιτα και τρωκτικά.

bara xorigwn